Huisartsencoöperatie West-Brabant

De Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) van ruim 80 huisartsen en haar ketenpartners in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB heeft als doel het faciliteren van de aangesloten huisartsen en de rol van de eerstelijnsorganisatie in de regio uit te bouwen.

HCWB faciliteert aangesloten huisartsenpraktijken op vier hoofdonderwerpen:

 1. Ketenzorgprogramma’s
  Een ketenzorgprogramma is een samenwerking tussen verschillende zorgverleners zoals huisarts, diëtist en podotherapeut voor patiënten met een chronische ziekte. HCWB heeft programma’s voor diabetes, COPD, Astma en CVRM.

   
 2. Leefstijl
  HCWB biedt programma’s aan op het gebied van ‘Stoppen met roken’ en ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI). Hiermee wil HCWB de algemene gezondheid van patiënten in de regio verbeteren.

   
 3. Vertegenwoordigen van leden
  HCWB vertegenwoordigt haar leden richting de zorgverzekeraars m.b.t. contracten en inkoopafspraken. Ook in regionale samenwerkingsverbanden en landelijke netwerken worden onze leden vertegenwoordigd.

   
 4. Ondersteuning van leden
  Tot slot worden leden ondersteunt op het gebied van scholingen, ICT vraagstukken, begeleiding bij praktijkovername, praktijkmanagement (door de inzet van praktijkmanagers) en projecten. Voorbeelden van huidige projecten en programma’s zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Toekomstbestendige huisartsenzorg en Meer Tijd Voor de Patiënt.