Palliatieve zorg

Webinar Palliatieve kit

Op dinsdagavond 4 juli wordt er een webinar georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ). Tijdens het webinar komt de procedure van de inzet van de palliatieve kit en de herziene richtlijn palliatieve sedatie aanbod.

 

Op dinsdagavond 4 juli staat er een bijeenkomst gepland voor de leden van HCWB i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg. Deze avond zal in het teken staan van palliatieve zorg.

De volgende onderwerpen zullen daarbij aanbod komen:
Procedure palliatieve kit: Uit welke stappen bestaat de procedure voor het inzetten van de palliatieve kit en welke punten zijn hierin van belang voor de huisarts? 
Presentatie door: Fabienne Cambier, Poliklinisch apotheker dienstapotheek Bergen op Zoom

De herziene richtlijn palliatieve sedatie: De richtlijn Palliatieve sedatie is halverwege vorig jaar herzien. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. De herziening is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren; Welke punten zijn veranderd in de herziene richtlijn? Waar moet je op letten in de praktijk? Wat is van belang in de samenwerking tussen de huisarts, de thuiszorg en andere betrokken disciplines?
Presentatie door: Ronald van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde, scen arts en consulent arts binnen het Netwerk Palliatieve Zorg en Esther Mulders, transmuraal palliatief verpleegkundige, consulent verpleegkundige binnen het Netwerk Palliatieve Zorg.

Inschrijven kan hier.

Datum: 4 juli 2023
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Locatie: online

Graag tot 4 juli!