Zingeving en levensvragen

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging is iedere activiteit die mensen helpt bij zingeving en levensvragen. Aandacht voor de spirituele kant van iemand is net zo belangrijk als oog voor de sociale, psychische of lichamelijke klachten. Een geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en professionele ondersteuning en begeleiding bij zingeving en levensvragen, ongeacht uw geloof of levensovertuiging.

U kunt bij een geestelijk verzorger onder meer terecht:

 • Als er in uw leven een ingrijpende verandering plaatsvindt
 • Voor begeleiding in een crisissituatie
 • Voor zorg bij sterven
 • Als de mantelzorg u te zwaar wordt
 • Voor vragen met betrekking tot zingeving
 • Met ethische vragen
 • Bij rouw en verlies
 • Bij schuld en schaamte
 • Bij eenzaamheid

Of wanneer er behoefte is aan:

 • Het markeren van een bepalende levensgebeurtenis
 • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing
 • Het vertellen van verhalen over ingrijpende gebeurtenissen
 • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
 • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema

Geestelijke verzorging nu ook mogelijk thuis

Sinds 1 januari 2019 is een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt dat geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden in de thuissituatie. Niet alleen palliatieve patiënten en naasten mogen gebruik maken van deze regeling, ook mensen van 50 jaar en ouder. Een formele indicatie of diagnose is niet vereist. Een zorgverlener of sociaal werker kan u doorverwijzen, maar u mag ook uzelf aanmelden. Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten kunnen terecht bij het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een consult kunt u contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen. Zie levensvragenwestbrabant, mail naar info@levensvragenwestbrabant.nl of bel met 06-13829448.