S&L Zorg

Met bijna 800 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt S&L Zorg meer dan 380 bewoners dagelijks uitstekende zorg. Naast diverse woningen in de wijken in de regio heeft S&L Zorg twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar wonen. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof. 

 

S&L Zorg en Netwerk Palliatieve zorg

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vinden we logisch, maar menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding. Het is fijn om ook in de laatste fase van je leven op de voor jou meest vertrouwde plek te kunnen blijven. Daar zijn de mensen die je zo goed kennen en bij wie je jezelf op je gemak voelt. Voor onze bewoners is dat vaak hun woning bij S&L Zorg. Palliatieve zorg wordt geboden door alle betrokken medewerkers en telkens zetten we de specialistische kennis van verschillende deskundigen in, om te bepalen welke zorg voor de bewoner het beste past. S&L Zorg heeft ook specifiek een zorgconsulent palliatieve zorg in dienst. En een pastoraal medewerker, die van betekenis is als het gaat om zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase. In het Netwerk Palliatieve zorg vinden we ondersteuning bij het bieden van de laatste zorg, die juist zo belangrijk is.

Bekijk hier de website: S&L