Centra voor Levensvragen bieden in het hele land ondersteuning door een geestelijk verzorger aan mensen thuis. Geestelijk verzorgers geven ook onderwijs en training aan professionals in de zorg en het sociaal domein en aan vrijwilligers. Bij een geestelijk verzorger denken mensen meestal aan een geloof. Maar geestelijke verzorging is er voor iedereen met levensvragen, ongeacht levensovertuiging. Hij of zij heeft aandacht voor wat mensen raakt en bezighoudt.

 

Vergoedingen en verwijzing

Het is eenvoudig om (zonder doorverwijzing) in contact te komen met geestelijke verzorging. Een familielid of verwijzer kan ook een gesprek voor je aanvragen. De gesprekken worden vergoed voor de volgende groepen:

• Volwassenen die ongeneeslijk ziek of kwetsbaar zijn, hun naasten en mantelzorgers
• Mensen vanaf 50 jaar

Voor mensen jonger dan 50 jaar worden de gesprekken niet vergoed. Wel is het mogelijk om via het Centrum voor Levensvragen in contact te komen met een geestelijk verzorger. De kosten van het consult of de consulten zijn dan voor eigen rekening. In sommige gevallen is het mogelijk om via de aanvullende verzekering gesprekken te vergoeden. Dit kan slechts bij een beperkt aantal geestelijk verzorgers.