Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. Zij kunnen dan telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige – adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen.

Voor wie?

Consultatie palliatieve zorg is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.  

Kosten en verwijzing

De telefonische consultatie van de Fibula consultatieteams wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. Er is één landelijk telefoonnummer dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. De consultatie is kosteloos.  Het landelijk telefoonnummer is: 088-605 1444.