Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen en pakt knelpunten aan, op het gebied van de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dit in 2016 opgerichte team is een samenwerking tussen rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg.

Door vragen te beantwoorden ondersteunt het praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg. En door het signaleren en bespreken van knelpunten draagt team bij aan verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.

Het praktijkteam is een team van experts. Zij werken als palliatieve zorgverlener, of bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bij netwerken palliatieve zorg of bij PZNL.