Stichting de Kinderen zet zich in om kinderen die een ouder hebben die ziek is of een ouder hebben gehad die overleden is, in contact te brengen met elkaar. Zo kunnen ze ervaringen delen en troost vinden bij elkaar. Zo wil de stichting ontspanning geven in moeilijke tijden.

Gemiddeld twee keer per jaar organiseert Stichting de Kinderen een lotgenotendag. Deze dag staat in het teken van ontspanning. Genieten en even je zorgen vergeten, ondanks de moeilijke periode waarin je zit.