Basisscholing Palliatieve Zorg (verpleegkundigen en verzorgende niveau 3-6) Editie 6-2024

Basischoling: Basisscholing Palliatieve Zorg (verpleegkundigen en verzorgende niveau 3-6) Editie 6-2024

De basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 is een Blended-learning, dit betekent dat e-learning gecombineerd wordt met klassikale bijeenkomsten. In deze drie klassikale bijeenkomsten wordt het geleerde van de e-learning besproken en verder uitgewerkt. Er is ruimte voor interactie en casuïstiek, en daarmee is het dus een onmisbaar deel van deze basisscholing!

Je krijgt straks toegang tot het leerpad Basisscholing Palliatieve Zorg. Welke versie van het leerpad je hebt, is afhankelijk van in welke branche je werkt (thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis) en je functieniveau. Beide heb je ingevuld bij aanmelding.

Het leerpad Basisscholing Palliatieve Zorg bestaat uit 3 onderdelen:
- E-learning module Palliatieve zorg: basiskennis
- E-learning module Palliatieve zorg: symptomen
- Lesdagen

De drie lesdagen zijn op dinsdag 19 november 2024, 26 november 2024 en 3 december 2024 van 13.30 - 16.30 uur.

Inhoud van de scholing
De scholing bestaat uit twee klassikale bijeenkomsten van 2 uur. De deelnemers ontvangen een reader met studieopdrachten en theoretische achtergrondinformatie. Tijdens de bijeenkomsten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de werkervaringen die door de deelnemers zelf worden ingebracht vanuit de eigen praktijksituatie. De aandacht zal uitgaan naar de patiënt, de naasten maar ook naar de zorgverlener zelf.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Algemene inleiding palliatieve zorg;
- Het zorglandschap en samenwerken in de palliatieve zorg;
- Symptoombestrijding in de palliatief terminale fase;
- Psychisch/sociale aspecten van palliatieve zorg;
- Wat is spirituele zorg en wat is de betekenis van lijden;
- Versterven, euthanasie en palliatieve sedatie;
- Evaluatie, reflectie, (verdiepings-)opdrachten en casuïstiek.

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 225,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

Basisscholing Palliatieve Zorg (verpleegkundigen en verzorgende niveau 3-6) Editie 6-2024

  • E-learning + 3 klassikale dagdelen
  • Ziekenhuis Bravis
  • dinsdag 19 november + 26 november + 3 december, 13.30 -16.30 uur
  • 19 november 2024
  • 15 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 18 november 2024
Inschrijving nog niet mogelijk of niet meer mogelijk.