VOL Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 t/m 6, B-learning - Editie 6-2023

VOL Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 t/m 6, B-learning - Editie 6-2023

Het algemene doel van de basisscholing is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.

Doel

Het algemene doel van de basisscholing is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.

Doelgroep

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de deelnemende instellingen. De groep bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettings en organisaties.

Inhoud

 • Algemene inleiding palliatieve zorg;
 • Symptoombestrijding in de palliatief terminale fase;
 • Zorglandschap palliatieve zorg;
 • Psychische, sociale en culturele aspecten in de palliatieve zorg;
 • Communicatie en slechtnieuwsgesprek;
 • Zorg rond het levenseinde, de stervensfase, spiritualiteit en ethiek

Opbouw en studiebelasting

De basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 is een blended-learning. Dit betekent dat e-learning gecombineerd wordt met klassikale bijeenkomsten. In deze 3 klassikale bijeenkomsten van 3 uur wordt het geleerde van de e-learning besproken en verder uitgewerkt, waarbij ruimte is voor interactie en casuïstiek. De e-learning heeft een studiebelasting van 4,5 uur.

Lesgroep

Maximaal 15 deelnemers en minimaal 6 deelnemers. De scholing wordt gegeven door een transmuraal palliatief verpleegkundige.

Accreditatie

De scholing is door V&VN geaccrediteerd voor 13 punten.

Deelname

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg, is de scholing gratis. Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. Voor de drie-daagse Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgende niveau 3 t/m 6 wordt € 225,- in rekening gebracht.

Bij deelname aan alle scholingsdagen en het behalen eindtoetsen in de e-learning ontvangt de deelnemer een certificaat.

 

VOL Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 t/m 6, B-learning - Editie 6-2023

 • Scholing
 • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
 • E-learning + 3 klassikale dagdelen, 20 november + 27 november + 4 december 2023, 13.30 - 16.30 uur
 • 20 november 2023
 • Minder dan 3 / 15 plekken beschikbaar
 • Inschrijven tot 05 december 2023
Inschrijvingen nog niet geopend.