Informele palliatieve zorg

Zorgverleners krijgen te maken met toenemende complexe zorg in de thuissituatie. En ook voor mantelzorgers is een steeds grotere rol weggelegd bij de zorg voor naasten. Veel mantelzorgers raken overbelast. Dat er veel vrijwilligers in onze regio zijn, die aanvullende ondersteuning kunnen bieden, is nog minder bekend.

VPTZ West-Brabant & Tholen (VPTZ) werkt samen met alle thuiszorgorganisaties en intramurale zorgorganisaties in de regio als sterven dichterbij komt. Onze opgeleide vrijwilligers zijn er voor de mensen thuis en ook in de woonzorgcentra. Veel mensen zijn bekend met hospicezorg, maar het overgrote deel van de mensen wil toch het liefst thuis overlijden. Hoe mooi is het als door de inzet van vrijwilligers wel aan deze laatste wens kan worden voldaan. Onze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten thuis te ondersteunen in deze periode.

De vrijwilligers van VPTZ kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan iemand die ongeneeslijk ziek is en aan de mantelzorger. Hierbij staan de wensen en behoeften van de betrokkenen centraal. Soms betekent dat gewoon iemand gezelschap houden, maar het kan ook praktische hulp zijn zoals samen naar buiten gaan, koffiezetten of een luisterend oor bieden. De vrijwilligers voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit. De ondersteuning door een vrijwilliger is aanvullend aan de reguliere zorg.

De vrijwilliger biedt de mantelzorger rust en ruimte, zodat deze eens tijd voor zichzelf heeft. De mantelzorger kan hierdoor nieuwe energie opdoen. Ook kan de vrijwilliger de betrokkenen bijstaan en ook aan hem/haar een luisterend oor bieden. In verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen hebben mensen in hun laatste levensfase soms ook behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Wanneer het netwerk van een bewoner (of patiënt) klein is geworden of te belast is geraakt, is de ondersteuning van goed opgeleide vrijwilligers een mooie aanvulling op de zorg. De hulp kan overdag, ’s avonds en incidenteel ’s nachts geboden worden. Klik hier voor meer info over de ondersteuning door VPTZ West-Brabant & Tholen.

Voor zorgverleners is het vaak lastig om informele zorg in te schakelen. Vaak weten ze niet wie ze kunnen inschakelen en wat ze kunnen verwachten van de vrijwilligers. Het aanbod is erg versnipperd en lastig te vinden. Voor het Netwerk Palliatieve Zorg was dit de aanleiding om alle informatie over informele zorg in de regio bij elkaar te zetten in één document.

We hopen dat dit document huisartsen, wijkverpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners in de regio aanzet om hun cliënten te wijzen op de mogelijkheden die de informele zorg hen kan bieden. Zo kunnen we palliatieve zorg nog beter afstemmen op de behoefte van mensen met een ernstige ziekte en hun mantelzorgers.

Klik hier voor de palliatieve zorg wegwijzer.