Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In de PaTz bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg samen. Samenwerken in PaTz-groepen is een effectieve methode om de Palliatieve zorg in de eerstelijn te bevorderen.

Doelen van PaTz:

  • Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. Advance Care Planning (wensen van patiënt in k aart brengen) en pro-actieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatief zorg register.
  • Deskundig: het vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van casuïstiek onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.
  • Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerstelijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.

Hoe werkt PaTz en wat is de meerwaarde?

Huisartsen, wijkverpleegkundigen identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan een palliatieve zorg register bij. Zij overleggen 6 keer per jaar met een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg van het Consultatief Palliatief Team. Op grond van adviezen uit de PaTz-bijeenkomsten passen huisartsen en wijkverpleegkundigen het zorgplan voor hun patiënten bij, waarbij de wensen van de patiënt en diens netwerk centraal staan.

Deze methode verbetert de samenwerking en verhoogt de deskundigheid van de huisarts en wijkverpleegkundige. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de Palliatieve zorg in de eerstelijn toe.

Meer weten?

Wilt u meer weten over PaTz of heeft u interesse om zelf een PaTz groep te starten? Kijk dan voor meer informatie over PaTz op de website of neem contact op met de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg.